Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
27

Aanvraagtermijn subsidie cultureel erfgoed Gelderland gewijzigd

Onlangs opende de tweede tenderronde van de Subsidieregeling Cultuur en Erfgoed. Gedeputeerde Staten hebben besloten de tender van 17 september tot en met 15 oktober 2013 open te stellen. 
Aanvankelijk was dit 4 september tot en met 1 oktober 2013. In deze tweede tenderronde kan subsidie worden aangevraagd voor de Thema's Podiumkunsten, Beeldende kunst, mode en vormgeving, Media en Bibliotheken, Festivals, Kwaliteit in de uitvoering, Musea en geschiedenis, Herbestemming en Landschap en Archeologie.  

Instellingen en (overheids)organisaties die de provincie heeft aangewezen als partner op het terrein van cultuur en erfgoed, kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling meerjarenprogramma Gelderland (SmpG). De provincie stelt subsidies beschikbaar voor meerjarige programma’s die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het programmaplan Gelderland Cultuurprovincie!

Terug naar overzicht