Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
27

Overijssel maakt nieuwe subsidieplafonds voor cultuurparticipatie en energiescans bekend

De provincie Overijssel heeft voor 2013 nieuwe subsidieplafonds vastgesteld op basis van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011. Met dit uitvoeringsbesluit kan de provincie subsidie verstrekken op verschillende gebieden, zoals zorg, cultuur, wonen, innovatie, verkeer, vervoer en milieu. De regeling is opgebouwd uit hoofdstukken, die nader worden onderverdeeld in paragrafen. Er zijn subsidieplafonds vastgesteld voor:
• Hoofdstuk 4, Cultuur, sport en vrije tijd, paragraaf 4.18 Cultuurparticipatie: € 361.596 voor de tender van september (1 september tot en met 1 november 2013). Van dit bedrag is € 300.000 onder voorbehoud van goedkeuring van de provinciale begroting 2014 door Provinciale Staten van Overijssel; 
• Hoofdstuk 8, Milieu, paragraaf 8.9 Haalbaarheidstudies nieuwe energie en energiescans: € 400.000. Aanvragen voor dit onderdeel kunnen doorlopend worden ingediend.

Terug naar overzicht