Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
27

Veel budgetten overvraagd bij opening 2e ronde MIT-regeling

Agentschap NL laat via Twitter weten dat bij de opening van de 2e ronde van de regeling MKB innovatiestimulering in de Topsectoren MIT, veel budgetten overvraagd zijn. Er is nog wel budget voor vouchers en Logistiek.

De regeling MKB innovatiestimulering in de Topsectoren MIT is bedoeld om innovatie- en valorisatieactiviteiten van en voor het MKB in de topsectoren te ontwikkelen en te ondersteunen. MKB-bedrijven kunnen subsidie ontvangen voor de volgende activiteiten:
• MIT-haalbaarheidsstudies. Hierbij gaat het om bureauonderzoek met eventueel enkele ‘trial-and-error’-testen als voorbereiding op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling;
• MIT-kennisvouchers voor het beantwoorden van een kennisvraag door een kennisinstelling;
• Detachering hooggekwalificeerd personeel voor het verrichten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het MKB-bedrijf;
• MIT-R&D-samenwerkingsprojecten door minimaal twee MKB-bedrijven op het gebied van industrieel en experimenteel onderzoek;
• MIT-innovatieprestatiecontracten (IPC): voor samenwerkende MKB-bedrijven ( 10 tot 20) die in dezelfde regio, keten of branche een meerjarig innovatietraject uitvoeren, onder begeleiding van een penvoerder.

Terug naar overzicht