Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
27

Friesland legt ontwerp-Natuurbeheerplan 2014 ter inzage

Friesland heeft het ontwerp-Natuurbeheerplan voor 2014 vastgesteld. In dit plan geeft de provincie aan, welke doelen zij wil realiseren op het gebied van bos, natuur en landschap, door de inzet van het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het natuurbeheerplan beschrijft onder andere het bestaande beleid, de doelstellingen voor natuur per perceel en het biedt een beschrijving van de subsidiemogelijkheden. Verder zijn er de bestaande en nog te ontwikkelen natuur en landschap in aangegeven.

Belanghebbenden kunnen tot en met 5 juli 2013 een zienswijze indienen op de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2013 en wijzigingen van de beheertypenkaart en de ambitiekaart. De wijzigingen zijn zichtbaar in de beheertypenkaart. In het Natuurbeheerplan 2014 zijn geen beleidswijzigingen doorgevoerd. De inspraakreacties worden gebundeld en beoordeeld in een reactienota. Op basis van de reactienota stellen Gedeputeerde Staten na de zomer het Natuurbeheerplan 2014 vast. Het ontwerpbeheerplan, inclusief verwijzingen naar de beheertypenkaart, is hier te bekijken.

Terug naar overzicht