Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
27

Stichting Je Maintiendrai Fonds stopt subsidieverlening

Het bestuur van de Stichting Je Maintiendraifonds heeft besloten de subsidieverlening met onmiddellijke ingang te stoppen. Als reden wordt de aankoop van NDC Mediagroep genoemd. Om de continuïteit van de regionale pers veilig te stellen heeft Je Maintiendrai besloten, de uitgever van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant, de NDC Mediagroep aan te kopen. Het bestuur heeft daarom moeten besluiten geen aanvragen meer in behandeling te nemen. De toegezegde bijdragen zullen op de gebruikelijke wijze worden afgewikkeld.

De doelstelling van de Stichting Je Maintiendrai is het bevorderen en versterken en, waar dat naar het oordeel van het bestuur nodig is, de vernieuwing van het maatschappelijk leven op sociaal-economisch, politiek en cultureel terrein, in het kader van een democratische, Nederlandse rechtsstaat, waarin de mensenrechten worden geëerbiedigd.

Terug naar overzicht