Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
27

Friesland stelt Uitvoeringsprogramma Sport 2013 vast

De provincie Fryslân heeft het Uitvoeringsprogramma Sport (UP) 2013 vastgesteld. Dit UP is de uitwerking van de sportnota “wat sport beweegt 2010- 2013”. In het UP staat beschreven wat Fryslân dit jaar op sportgebied gaat doen en welke middelen daar mee zijn gemoeid. Voor het UP is een totaalbedrag bedrag van € 1.129.202 beschikbaar. Vanuit dit bedrag zijn onder andere de subsidiebudgetten voor breedtesport (€ 577.664), talentontwikkeling (€ 24.895) en sportevenementen (€ 154.522) in Friesland bepaald.

Bovengenoemde bedragen zijn nog niet officieel. De definitieve bedragen zullen in een later stadium worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht