Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
27

Deelregeling cultuureducatie in primair onderwijs gewijzigd

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft een wijziging aangebracht in de Deelregeling Cultuurparticipatie met Kwaliteit in het primair onderwijs. Het bedrag per kalenderjaar is verhoogd tot € 9.901.856. Gemeenten konden zich tot 1 november voor deze regeling aanmelden, door het indienen van een conceptaanvraag. Van deze mogelijkheid heeft een groot aantal gemeenten gebruik gemaakt. De toename van het aantal gemeenten is van invloed geweest op het beschikbare budget en de in de regeling vermelde matchingsbedragen. De nieuwe bedragen per gemeente zijn als bijlage bij de gewijzigde wettekst opgenomen.

Het doel van de Deelregeling Cultuurparticipatie met Kwaliteit is het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie, in het bijzonder het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs. Dit wil het FCP bereiken door subsidies beschikbaar te stellen voor activiteiten van culturele instellingen die, in samenwerking met scholen, bijdragen aan de borging van cultuureducatie binnen het primair onderwijs. De regeling sloot op 14 december 2012.

Terug naar overzicht