Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
26

Uitvoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) afgerond

Staatssecretaris Verdaas (Economische Zaken) heeft op 23 november 2012 met alle provincies een overeenkomst getekend waarmee de uitvoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is afgerond. Het afronden van het ILG is onderdeel van de afspraken tussen rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Met deze afronding wordt een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijk en provincies gemarkeerd. Tevens is het een startpunt voor het versterken van het natuurbeleid zoals in het Regeerakkoord is vastgelegd.

Het ILG  is een subsidieregeling om het landelijk gebied mooi en leefbaar te houden. In het ILG zijn het rijksgeld en doelen samengevoegd voor gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied. Het gaat dan om een gezamenlijke aanpak van natuur, landschap, recreatie, landbouw, milieu en water. Rijk en provincies hebben afspraken gemaakt over de doelen en de uitvoering van het ILG. De provincies zorgen voor de uitvoering. Sinds 2007 hebben ze de volledige beschikking over de besteding van het rijksgeld voor inrichting van het platteland.

Beoogd was een periode van 7 jaar (2007-2013). In het decentralisatieakkoord natuur is afgesproken het ILG eerder te beëindigen en het natuurbeleid verder te decentraliseren naar de provincies. In de getekende overeenkomsten is ook opgenomen hoeveel geld in 2012 en 2013 van het Rijk naar de provincies worden gedecentraliseerd om daarmee bij te dragen aan de uitvoering van het natuurbeleid. In totaal gaat het om zo’n € 3 miljard.

Terug naar overzicht