Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
26

Jeugd in actie: overzicht indieningen 2012 en deadlines 2013

Het programma Jeugd in Actie geeft subsidie en ondersteuning aan Europese projecten voor jongeren. Jongeren, organisaties, jongerenwerkers en jongerenbeleidsmakers kunnen bij Jeugd in Actie subsidie aanvragen voor internationale buitenschoolse projecten voor jongeren in de leeftijd van van dertien tot dertig jaar. Doel van het programma is de actieve betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij en bij Europa te vergroten. Jongeren leren open te staan voor andere culturen en vergroten hun persoonlijke vaardigheden.


Jaarlijks worden ongeveer 150 projecten goedgekeurd. Een overzicht van de goedgekeurde projecten uit de aanvraagrondes van februari en mei 2012 is te vinden op de website. Hier zijn ook overzichten van goedgekeurde projecten van eerdere jaren te vinden.

In 2013 zijn er drie deadlines: 1 februari, 1 mei en 1 oktober. Het budget voor de verschillende acties is hoger dan in 2012. Aanvragen kunnen bij voorkeur digitaal worden ingediend. Meer informatie over de komende deadlines is te lezen op de website.

Terug naar overzicht