Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
26

Zuid-Holland maakt nieuwe subsidie voor sanering en bemiddeling glastuinbouw bekend

De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe subsidieregeling voor sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw bekend gemaakt. Doel van de Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw Zuid-Holland is het verwijderen van verspreid liggende kassen in de provincie voor het herstel van waardevol landschap, het geven van meer ruimte aan natuur en het versterken van gebieden voor duurzame glastuinbouw (bundeling), in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De subsidieregeling regelt in de komende jaren de subsidieverstrekking voor zowel de sanering als de bemiddeling hierbij.

Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten. De budgetten zijn als volgt:

• voor sanering: 50% van het financieel tekort tot maximaal € 250.000,- per hectare fysiek glas.
• voor bemiddeling: 50% van de subsidiabele kosten verminderd met bijdragen van derden en subsidies van andere bestuursorganen, tot maximaal € 250.000,-

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2013 en vervangt vanaf dat moment de Subsidieregeling sanering verspreide glastuinbouw Zuid-Holland.

Terug naar overzicht