Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
26

Subsidieregeling voor landelijk gebied in Zuid-Holland gewijzigd

Zuid-Holland heeft de subsidieregeling voor het landelijk gebied aangepast, door een aantal begripsomschrijvingen te wijzigen en toe te voegen. Ook is het aspect staatssteun nader verklaard.

De gewijzigde Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland 2012 omvat alle projectsubsidies en boekjaarsubsidies die zich richten op de thema's landschap, recreatie, natuur en landbouw. Daarnaast bevat de regeling subsidiemogelijkheden, waarmee bestaande natuurdoelen worden ondersteund, zoals de realisatie van ecologische verbindingen en het soortenbeleid. Deze doelen zijn opgenomen in het Provinciaal meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 (pJMP).

De regeling valt uiteen in verschillende onderwerpen, verdeeld in paragrafen. De doelgroep varieert per paragraaf, van ondernemers, overheden, water-, recreatie- en landbouwschappen tot maatschappelijke organisaties en particulieren. De Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland uit 2010 komt hiermee te vervallen.

Terug naar overzicht