Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
26

Stand van zaken SDE+ per 15 oktober 2012

Op 13 maart 2012 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) geopend. Op 3 september 2012 werd fase 4 geopend. Agentschap NL zal iedere twee weken een geactualiseerd overzicht publiceren, totdat het volledige budget voor 2012 aan projecten is toegekend. In het nu gepubliceerde overzicht zijn de maximale budgetclaim en de maximale subsidiabele productie weergegeven van de aanvragen die tot en met 15 oktober 2012, 17.00 uur uur zijn ontvangen voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas. De actuele stand kan inmiddels anders zijn. Een gedetailleerd overzicht, inclusief de eerder gepubliceerde standen, kunt u hier inzien.

De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Er zijn nog geen beschikkingen verstuurd. Zodra deze zijn verstuurd, worden het aantal gehonoreerde aanvragen en het deel van het budget dat aan projecten is toegekend ook in het overzicht weergegeven.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020.
Technieken die voor een bedrag van € 0,15 /kWh (omgerekend € 1,035 / Nm3, € 41,67 / GJ) energie kunnen produceren, komen in beginsel in aanmerking voor subsidie. De regeling wordt gefaseerd opengesteld. In de eerste fase kunnen projecten met een basisbedrag dat lager of gelijk is aan € 0,07 /kWh (omgerekend 0,483 / Nm3, € 19,44 / GJ) subsidie aanvragen.

Terug naar overzicht