Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
26

Mondriaan Fonds gaat beurzen voor postacademische instellingen beschikbaar stellen

In aansluiting op de veranderende situatie binnen de postacademische kunstopleidingen zal het Mondriaan Fonds vanaf 2013 beurzen beschikbaar stellen waarmee getalenteerde kunstenaars diensten op het gebied van praktijkverdieping kunnen inkopen. Kunstenaars krijgen de mogelijkheid te kiezen voor een werkperiode bij een postacademische instelling in Nederland of een instelling in het buitenland. 
Hiervoor reserveert het Mondriaan Fonds een bedrag van € 2,5 miljoen.

De verdeling van gegarandeerde werkplekken over de instellingen in 2013 en 2014 luidt:
• 24 plaatsen van maximaal € 50.000,- voor Rijksakademie en Ateliers samen;
• 11 plaatsen van maximaal € 50.000,- voor de Jan van Eyck Academie;
• 12 plaatsen voor 3 maanden van maximaal € 20.000,- voor het Europees Keramisch Werkcentrum.

Beeldend kunstenaars kunnen vanaf 2013 een aanvraag indienen voor deze gewaarborgde plekken, waarna de selectie zal geschieden door het Mondriaan Fonds en de betrokken instelling gezamenlijk.
Aanvragen voor de Jan van Eyck Academie en Sundaymorning@ekwc kunnen worden ingediend tot en met 15 november 2012. Aanvragen voor de Ateliers en de Rijksakademie samen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 1 februari 2013.

Naast de gewaarborgde plekken reserveert het Mondriaan Fonds eenvijfde van het budget voor de beurzen praktijkverdieping voor kunstenaars die zich aan een opleiding in het buitenland willen ontwikkelen of een andere vorm van praktijkverdieping willen volgen die overtuigend aansluit bij hun praktijk. De beurzen praktijkverdieping maken onderdeel van uit van het totale pakket van bijdragen dat het Mondriaan Fonds aanbiedt ter stimulering van talentontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de buitenland ateliers. Deze maken eveneens deel uit van het nieuwe beleidsplan dat vanaf 2013 ingaat.

Het Mondriaan Fonds is het landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van kunstenaars uit Nederland en van Nederlandse en buitenlandse instellingen. Het Mondriaan Fonds komt voort uit de fusie van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB.

Terug naar overzicht