Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
26

Noord-Holland stelt Natuurbeheerplan 2014 vast

Noord-Holland heeft het Natuurbeheerplan voor 2014 vastgesteld. In het Natuurbeheerplan staat waar, welke soort natuur, agrarische natuur of landschap aanwezig is of ontwikkeld kan worden. Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en ecologische verbindingszones. Ook staat in het Natuurbeheerplan hoe de in Noord-Holland aanwezige natuur, agrarische natuur of landschap beheerd moet worden. Daarnaast staat in het Natuurbeheerplan omschreven, welke subsidiemogelijkheden er zijn voor het structurele beheer en eenmalige kwaliteitsimpulsen voor natuur, agrarische natuur en landschap. Deze subsidies verstrekt de provincie op basis van het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). De provincie bepaalt jaarlijks hoeveel subsidie kan worden aangevraagd. 

Het vastgestelde Natuurbeheerplan, de nota van beantwoording en de bij het plan behorende kaarten zijn in te zien op deze website.

Terug naar overzicht