Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
26

Tweede Kamer geïnformeerd over werkwijze en werkprogramma Nationaal Techniekpact 2020

Met de ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 op 13 mei jl. is de start gemarkeerd van een meerjarige aanpak met concrete afspraken om te zorgen voor en behouden van meer technisch en technologisch geschoolde vakmensen. Op verzoek van de kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeren de betrokken ministers en staatssecretaris de Tweede Kamer over de werkwijze en uitvoering van de acties uit het Techniekpact.

In het najaar 2013 werkt het kabinet de subsidieregeling praktijkleren en het regionale investeringsfonds mbo uit. Deze zullen in 2014 in werking treden. De subsidieregeling praktijkleren vervangt de WVA en met het regionaal investeringsfonds wordt het mogelijk om meer en betere publiekprivate samenwerking in het beroepsonderwijs te realiseren, zoals de Centra voor Innovatief Vakmanschap.

Voor de zogenoemde sectorplannen is € 600 miljoen vrijgemaakt voor de periode 2014-2015. Sectoren kunnen daarmee door middel van maatwerk aan de slag met de knelpunten op de arbeidsmarkt (zie Staatscourant van 14 augustus). 2 Vanaf 1 oktober 2013 is het mogelijk om voorstellen voor sectorplannen in te dienen.

Klik hier voor inzage in de kamerbrief.

Terug naar overzicht