Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
26

Noord-Brabant wijzigt Subsidieregeling water

Noord-Brabant heeft de subsidieregeling water, onderdeel behoud en herstel van wijst, gewijzigd. Wijst is het geohydrologisch verschijnsel, dat wordt veroorzaakt door de aardkundige omstandigheden langs de Peelrandbreuk, met bijzondere waterhuishoudkundige omstandigheden en chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater tot gevolg.

Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen stagneert de aankoop van gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur. De provincie maakt de uitsluiting van aankoop van deze gronden ongedaan, door de zinsnede 'buiten de Ecologische Hoofdstructuur' te schrappen. Daarnaast blijkt de eigen bijdrage van 50% voor de aankoop van wijstherstel voor de subsidieaanvrager een onoverkomelijke drempel te vormen, om van deze subsidieregeling gebruik te kunnen maken. Het percentage van de subsidiabele kosten is daarom verhoogd naar 85%.

Aanvragen voor dit onderdeel kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2014. Het subsidieplafond voor de totale periode bedraagt € 1.350.000.

Terug naar overzicht