Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
26

Eindrapport evaluatie Innovatiekrediet en Uitdagerskrediet 2006-2011 gepubliceerd

Het Innovatiekrediet is sinds 1 januari 2012 onderdeel van het Innovatiefonds MKB+. Minister Kamp van Economische Zaken heeft nu de eindevaluatie over de voorafgaande periode, 2008-2011, naar de Tweede Kamer gestuurd. In het kwalitatieve onderdeel van de evaluatie is ook de voorganger, het Uitdagerskrediet meegenomen.

Uit de econometrische analyse blijkt dat toekenning van een Innovatiekrediet ervoor zorgt dat de loonsom voor Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO) gemiddeld 68% hoger is dan deze zou zijn geweest zonder een Innovatiekrediet. Op basis van dit resultaat is het effect op R&D uitgaven van een bedrijf per euro aan uitbetaald Innovatiekrediet, berekend. De uitkomst geeft aan dat één euro aan Innovatiekrediet-betaling € 1,82 extra R&D uitgaven oplevert. De kwalitatieve analyse onderschrijft de bovenstaande kwantitatieve resultaten. Enquêteonderzoek geeft aan dat gebruikers van het Innovatiekrediet vaker starten met een innovatieproject, vaker succes hebben, meer patenten verkrijgen en vaker groeien (in fte).

Het Innovatiekrediet is een revolverend financieel instrument dat specifiek is gericht op bedrijven die nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen met substantieel technisch risico, maar met een goed marktperspectief. Het wordt rechtstreeks aan ondernemingen verstrekt. Indien het project mislukt tijdens de ontwikkelingsfase kan de verstrekte lening kwijtgescholden worden. Indien het project technisch slaagt dan moet de lening inclusief opgebouwde rente worden terugbetaald.

Terug naar overzicht