Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
26

Aanvragen indienen voor POP2/LEADER maatregelen Overijssel weer mogelijk

De provincie Overijssel maakt bekend, dat er weer aanvragen kunnen worden ingediend voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma (POP2). De openstellingsperiode loopt tot en met 30 september 2013. In Overijssel zijn zes LEADER-gebieden aangewezen: Noordwest-Overijssel, Noordoost-Overijssel, Salland, Noordoost-Twente, West-Twente en Zuid-Twente. De beschikbare bedragen worden opengesteld voor de POP2/ LEADER-maatregelen.

De nieuwe bijdrage is uitsluitend bestemd voor de regio Noordwest Overijssel en bestaat uit een  Europese bijdrage van € 199.673 en een provinciale bijdrage van € 99.837. Voor alle overige gebieden zijn zowel de Europese als de provinciale bijdragen vastgesteld op € 0. De subsidies kunnen worden ingezet voor de maatregelen: 
• 411: Verbetering van het concurrentievermogen en de land- en de bosbouwsector;
• 413: De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie; 
• 421: Uitvoeren van samenwerkingsprojecten. 

Terug naar overzicht