Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
26

Programma Kracht van Sport weer open voor aanvragen

Met het programma Kracht van Sport wil het Oranje Fonds bestaande (lokale) samenwerking tussen partijen die gezamenlijk duurzaam lokaal aanbod kunnen ontwikkelen, versterken. Dit kunnen initiatieven zijn waarbij sport ingezet wordt om de samenhang in de buurt of wijk te vergroten of waarbij de participatie van een bijzondere doelgroep wordt versterkt (zoals jeugd of ouderen, vrouwen of mannen, verstandelijk of lichamelijk beperkten of (ex)gedetineerden. Het programma bestaat uit onder meer uit de elementen ontwikkelruimte en ondersteuning. De ontwikkelruimte is bedoeld, om in coalitieverband te werken aan het beter benutten van de mogelijkheden van de sociale functie van sport. Hiervoor is maximaal € 50.000 per jaar per coalitie beschikbaar. De ondersteuning bevat een jaarlijks coalitiegebonden budget, waarvoor na instemming van het Oranje Fonds, externe expertise en/of ondersteuning kan worden ingehuurd.

In september worden informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvoor belangstellenden zich tot en met 1 september 2013 kunnen aanmelden. Deelname aan deze informatiebijeenkomsten is niet verplicht. Teams kunnen zich ook direct inschrijven voor het programma. Aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 2013 worden ingediend, met behulp van een voordrachtformulier.

Terug naar overzicht