Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
26

€ 1 miljoen voor grote praktijknetwerken voor vermindering uitstoot ammoniak

Vanaf 15 augustus kunnen ondernemers die met elkaar via een praktijknetwerk kennis en kunde willen uitwisselen subsidie aanvragen voor projecten die de uitstoot van ammoniak uit de landbouw verminderen. Het kan gaan om maatregelen voor stallen, voer, management of het uitrijden van dierlijke meststoffen. De maatregelen dienen verder te gaan dan de wettelijke eisen of gangbare norm.

Een groot praktijknetwerk bestaat uit minimaal acht deelnemers, waarvan ten minste één landbouwonderneming. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 250.000. Er geldt een minimum subsidiebedrag van € 100.000. De aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 16 september 2013.

De subsidie Praktijknetwerken is bedoeld voor landbouwondernemers uit alle landbouwsectoren, niet alleen voor de veehouderij. Samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen, agro-MKB-ondernemingen en kennisinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor het onderling uitwisselen van kennis en ervaring waarmee nieuwe, betere of hoogwaardigere producten worden verkregen of waarmee productiewijzen of productieprocessen worden verbeterd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote praktijknetwerken. Het doel van projecten voor grote netwerken is:
• Kennisontwikkeling door kennisuitwisseling in de landbouwsector;
• Verkrijgen of vergroten van kennis op het gebied van klimaat- verandering, hernieuwde energie, kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (grond- en oppervlaktewater), biodiversiteit of innovaties op deze terreinen.

Terug naar overzicht