Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
26

NWO verbindt wetenschap aan topsectoren

NWO, KNAW, TO2, VSNU, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en MKB Nederland hebben op verzoek van het kabinet, afspraken gemaakt over de samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven binnen topsectoronderzoek. De afspraken moeten onder andere de koppeling tussen fundamenteel onderzoek en de topsectoren transparanter maken. NWO stelt zich verantwoordelijk voor het selecteren van de beste onderzoeksprojecten binnen de topsectoren via het NWO-systeem van open competitie.

De bijdrage van NWO voor de topsectoren bestaat uit de volgende drie pijlers:
• Publiek Private Samenwerking (PPS). Drie varianten, met als variabele o.a. de bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Activiteiten komen voort uit gezamenlijke programmering. Een private bijdrage is vereist;
• Publiek Private programmering (PPP): activiteiten komen voort uit gezamenlijke programmering van onderzoek. Er is geen private bijdrage vereist;
• Vrij onderzoek gericht op topsectoren waarbij verschillende NWO-instrumenten zoals Vrije competitie en talentprogramma’s kunnen worden ingezet.
Bij NWO komt voor elk van de topsectoren één aanspreekpunt voor onderzoekers, universiteiten en bedrijven. De expertgroep die spelregels heeft opgesteld voor samenwerking binnen de topsectoren wat betreft fundamenteel onderzoek was breed samengesteld uit bedrijfsleven, overheid, NWO, universiteiten en HBO. De bijdrage van NWO aan de topsectoren loopt op tot € 275 miljoen in 2015. Daarvan is een bedrag oplopend tot om en nabij € 100 miljoen in 2015 verbonden aan PPS in topsectoren. Het jaarlijks totaalbudget van NWO is circa € 625 miljoen.

Terug naar overzicht