Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
26

Nieuwe subsidie restauratie beschermde monumenten

Op 1 juli 2013 opent de Subsidieregeling restauratie monumenten stadsherstellichamen 2013-2016. Met deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor de restauratie van beschermde monumenten. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door stadsherstellichamen, die van 2004 tot en met 2007 gebruik gemaakt hebben van de vrijstelling van de heffing van vennootschapsbelasting voor woningbouwlichamen.

Voor de periode 2013-2016 is jaarlijks € 2 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend in twee rondes. Aanvragen voor de ronde 2013- 2014 kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2013. Aanvragen voor de ronde 2015- 2016 kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2015. Aanvragen voor de tweede subsidieronde kunnen pas na de eerste subsidieronde worden ingediend. De subsidieregeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De Subsidieregeling restauratie monumenten stadsherstellichamen 2011 en 2012 komt met ingang van 1 januari 2014 te vervallen.

Terug naar overzicht