Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
26

Wijzigingen Subsidieverordening Waddenfonds gepubliceerd

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds heeft een gewijzigde Subsidieverordening Waddenfonds gepubliceerd. In hoofdstuk 1, Algemene bepalingen, zijn de inhoudelijke bepalingen voor de subsidiabele kosten, het drempelbedrag en de toetsingscriteria gewijzigd. Verder zijn er subsidiegrondslagen voor landbouw en visserij aan de regeling toegevoegd. De grondslagen zijn opgenomen bij de al bestaande subsidieprogramma's en worden vervolgens als afzonderlijke thema's (hoofdstukken) verder uitgewerkt.

Binnen het hoofdstuk Landbouw kan subsidie worden verstrekt voor:
• investeringen in landbouwbedrijven;
• instandhouding traditionele landschappen en gebouwen;
• bevordering van de productie van zilte kwaliteitslandbouwproducten.

Binnen het hoofdstuk Visserij kan subsidie worden verstrekt voor:
• productieve investeringen in de aquacultuur;
• verwerking en afzet: investeringen in de bouw, uitbreiding, uitrusting en modernisering van ondernemingen;
• ontwikkeling van nieuwe markten en promotiecampagnes;
• proefprojecten: experimenteel gebruik van selectievere vangsttechnieken, die gericht zijn op het verwerven en verspreiden van nieuwe, technische kennis.

Het gedecentraliseerde Waddenfonds is 1 oktober 2012 van start gegaan. De eerste twee jaar wordt gewerkt met Pionierprogramma’s. Deze zijn gebaseerd op het huidige Uitvoeringsprogramma 2010 – 2014. Zo wordt ervaring opgedaan met de ingediende aanvragen en de bijdragen die deze leveren aan de doelen van het Waddenfonds. Het Waddenfonds streeft naar integrale aanvragen rond de programmalijnen. Aanvragen waarin programmalijnen samenkomen, hebben de voorkeur. In het thema Landbouw is een programmalijn Verduurzaming in de landbouw opgenomen, met daarin de actielijn Omgaan met verzilting.
In het thema Visserij is een programmalijn ontwikkeling duurzame visserij opgenomen. Deze programmalijn wordt nader onderverdeeld in de actielijnen:
• duurzame bedrijfsvoering;
• flexibilisering visserij;
• vermarkting en regionale inbedding.

De wijzigingen treden met ingang van 27 april 2013 in werking.

Terug naar overzicht