Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
26

€ 35,97 miljoen toegekend aan programma's afzetbevordering van landbouwproducten

De Europese Commissie heeft 22 programma's goedgekeurd voor de afzetbevordering van landbouwproducten in de Europese Unie en in derde landen. De geselecteerde programma's hebben betrekking op olijfolie, melk en zuivelproducten, vlees, verse en verwerkte groenten en fruit, biologische producten, eieren, wijnen en gedistilleerde dranken en tuinbouwproducten, alsook op kwaliteitsproducten die geregistreerd en beschermd zijn als BOB (beschermde oorsprongsbenaming), BGA (beschermde geografische aanduiding) of GTS (gegarandeerde traditionele specialiteit). De meeste programma's hebben een looptijd van drie jaar. 

Zestien van de programma's zijn gericht op de binnenmarkt, de overige zes op derde landen. Twee geselecteerde programma's werden door meer dan één lidstaat voorgesteld. De derde landen/regio's waarop de programma's zijn gericht, zijn Rusland, China, Noord-Amerika, Zuidoost-Azië, Noorwegen, Zwitserland, Oekraïne, India en Zuid-Korea.

De EU steunt acties (promotie en voorlichtingsacties) die zijn gericht op de kwaliteit en de voedselveiligheid van communautaire producten (producten die binnen de EU worden geproduceerd), en waardoor de afzet op de binnenmarkt (EU) wordt bevorderd. De acties vinden plaats in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De acties betreffen:
• acties op het gebied van public relations, afzetbevordering en reclame, in het bijzonder om de aandacht te vestigen op de intrinsieke eigenschappen en voordelen van de producten van de Gemeenschap uit het oogpunt van met name kwaliteit, hygiëne, voedselveiligheid, bijzondere productiemethoden, voedings- en gezondheidsaspecten, etikettering, dierenwelzijn en milieuzorg;
• deelneming aan evenementen, beurzen en tentoonstellingen van nationale of Europese betekenis, met name gepaard gaand met de inrichting van stands om de waardering voor producten uit de Gemeenschap te vergroten;
• voorlichtingsacties die met name betrekking hebben op de communautaire (van de EU) regelingen inzake beschermde oorsprongsbenamingen (BOB's), beschermde geografische aanduidingen (BGA's), gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS'en) en de biologische productie, alsmede op andere communautaire regelingen inzake kwaliteitsnormen en etiketteringsvoorschriften voor landbouwproducten en voedingsmiddelen, en op de in de desbetreffende communautaire regelgeving vastgestelde grafische symbolen, met inbegrip van het symbool voor ultraperifere gebieden;
• voorlichtingsacties betreffende de communautaire regelingen inzake in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (VQPRD) en inzake wijnen met geografische aanduiding en gedistilleerde dranken met geografische aanduiding of voorbehouden traditionele vermelding.

Beroepsorganisaties of sectorale organisaties kunnen twee maal per jaar een aanvraag indienen. De eerstvolgende aanvraagperiode is geopend van 12 augustus tot en met 30 september 2013.

Terug naar overzicht