Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
26

Rijkswaterstaat ondersteunt testprojecten voor de grond-, weg- en waterbouwsector

Ondernemers die een innovatief product ontwikkeld hebben voor de grond-, weg- en waterbouwsector, kunnen bij Rijkswaterstaat een testaanvraag indienen. Het Innovatie Testcentrum (ITC) van Rijkswaterstaat organiseert het testen van innovaties die een grote kans hebben op toepassing in de dagelijkse praktijk. Het ITC betaalt ook de helft van de kosten voor de testen.

De test moet passen binnen de prioriteiten en mogelijkheden van het ITC. De instructies en documenten voor de aanvraagprocedure kunnen worden aangevraagd via het contactformulier. Op basis van deze aanvraag maakt het ITC een eerste beoordeling. Bij een positieve beoordeling, krijgt de aanvrager een uitnodiging voor een startgesprek.

Daarnaast biedt Rijkswaterstaat via het Corporate innovatieprogramma de mogelijkheid om ideeën uit te werken tot een project. Via Open innovatie met partners wordt verkend welke ideeën kunnen uitgroeien tot projecten. Onderdeel van deze methodiek zijn de stormsessies, waarin idee-eigenaren, experts en andere belanghebbenden het concept in korte tijd verder ontwikkelen. Het Corporate innovatieprogramma heeft de ambitie om ieder jaar tien innovaties een plaats te geven in het dagelijkse werk van Rijkswaterstaat.

Terug naar overzicht