Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
26

Presentaties LIFE+ bijeenkomst voor call 2013 beschikbaar

Agentschap NL heeft de presentaties die gehouden zijn op de LIFE+ bijeenkomst van 14 maart 2013 gepubliceerd. De bezoekers van de informatiemiddag zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van de onlangs geopende call voor 2013 en het mogelijke vervolg van het LIFE+ programma vanaf 2014.

Naar verwachting komt er een vervolg in 2014, met een eigen budget voor klimaatprojecten (mitigatie en adaptatie). De Europese Commissie wil ook ruimte scheppen voor integrale projecten: grote samenhangende projecten, gefinancierd uit LIFE budget en andere (Europese) bronnen. Technische innovaties worden ondergebracht in Horizon 2020. Informatie en communicatieprojecten komen niet terug in 2014. Voor deze projecten kan alleen nog worden ingediend in de huidige call. Het gaat daarbij om projecten waarbij communicatie de sleutel tot oplossing is. Bij natuur en biodiversiteitprojecten is het van belang dat er minstens 25-30% concrete acties in zittten.

Het doel van LIFE+ is het financieren van de ontwikkeling, implementatie, monitoring, evaluatie en communicatie van het Europese milieubeleid en wetgeving. LIFE+ richt zich op drie onderdelen:
• Natuur en biodiversiteit: wilde flora, fauna en natuurlijke systemen en habitats beschermen, instandhouden, herstellen en monitoren;
• Milieubeleid en bestuur: een strategische aanpak van klimaatverandering, water, lucht, bodem, stadsmilieu, lawaai, chemische stoffen, milieu en gezondheid, natuurlijke hulpbronnen en afval, bossen, innovatie, strategische aanpak;
• Informatie en communicatie: de verspreiding van informatie en de bewustwording van milieuproblemen, waaronder de preventie van bosbranden. Denk aan informatiecampagnes, conferenties, publicaties en training.
De subsidie is in principe bestemd voor nationale, regionale en lokale autoriteiten, internationale en private organisaties en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Terug naar overzicht