Nieuws

mrt
26

NWO publiceert call op gebied van (bio)polymeren en (nano)deeltjes

Tot en met 14 mei 2013 kunnen onderzoekers en bedrijven gezamenlijk aanvragen indienen binnen het onderzoeksprogramma TA-COAST2a, dat zich richt op revolutionaire verbeteringen van analytische technologieën. Deze verbeteringen moeten leiden tot nieuwe tools voor scheiding, meting of detectie die ten gunste komen aan een breed spectrum van disciplines en sectoren. Deze specifieke ronde richt zich op het terrein van (bio)polymeren en (nano)deeltjes, waar analytische technologieën bijvoorbeeld spectroscopie, microscopie, dataverwerking en chemometrie zijn. Er wordt gezocht naar sterke innovaties of zelfs revoluties in deze technologieën, waarvan de Topsector Chemie en minimaal één andere topsector moeten kunnen profiteren.

Onderzoekers aan een Nederlandse kennisinstelling kunnen namens ten minste twee bedrijven en twee kennisinstellingen een aanvraag indienen. De bedrijven moeten een R&D-afdeling in Nederland hebben. HBO-instellingen mogen ook meedoen in de aanvraag, maar kunnen geen directe financiering van NWO ontvangen. 

Het budget bedraagt € 2,25 miljoen, waarvan € 750.000 afkomstig is van de deelnemende bedrijven. NWO draagt per project maximaal € 500.000 bij. Per project moet ten minste één promovendus of postdoc worden aangesteld voor de duur van minimaal twee jaar.

Terug naar overzicht