Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
25

Meer subsidie voor leefbaarheid in Noord-Brabant

Op 1 november opent de tweede indientermijn van de Subsidieregeling leefbaarheid@Brabant. Het subsidieplafond voor deze termijn wordt verhoogd met het restant van de middelen, die uit de eerste aanvraagperiode is overgebleven. Het nieuwe subsidieplafond bedraagt € 4.910.000.

Met de Subsidieregeling leefbaarheid@Brabant kan de provincie subsidie verstrekken voor projecten die de leefbaarheid versterken. Leefbaarheid wordt in dit kader beschreven als de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de burger aan worden gesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2013.

Terug naar overzicht