Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
25

Zeeland wijzigt subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben ingestemd met een wijziging in het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). De wijzigingsregeling subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) 2013 is met een toelichting en het controlememorandum subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL ) vastgesteld. De wijziging wordt binnenkort gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

De SVNL verstrekt gericht op het beheer van Natuur en Landschap. De SKNL verstrekt subsidies voor investeringen in natuur en landschap.

De SVNL wordt nader onderverdeeld in:
• natuurbeheer;
• agrarisch natuurbeheer, onder te verdelen in:
- subsidie agrarisch natuurbeheer, en
- probleemgebiedensubsidie;
• landschapsbeheer, onder te verdelen in:
- landschapsbeheer binnen natuurterreinen, en
- landschapsbeheer buiten natuurterreinen;
• subsidie organisatiekosten.

Terug naar overzicht