Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
25

Friesland stelt nieuwe subsidieregelingen natuur en landschap vast

Friesland heeft twee nieuwe subsidieregelingen voor natuur en landschap vastgesteld.

Met de Subsidieverordening Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) 2012 kan subsidie worden verstrekt voor investeringen in natuur en landschap. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor functieverandering: het omzetten van landbouwgrond naar natuurterrein. De SKNL 2011 wordt ingetrokken.

Met de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2012 kan subsidie worden verstrekt voor (agrarisch) natuurbeheer, landschapsbeheer of organisatiekosten. Ook bevat deze subsidieregeling een nieuw Natuurbeheerplan. Als bijlagen zijn de verschillende beheertypen, agrarische beheerpakketten, landschapselementen, de eisen voor een collectief beheerplan, en een index natuur en landschap 2012 opgenomen.

Terug naar overzicht