Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
25

Fonds Podiumkunsten wijzigt subsidiebeleid in 2013

Per 1 januari zullen de subsidieregelingen van het Fonds Podiumkunsten worden afgestemd op de veranderende situatie in de podiumkunsten. De subsidieregelingen Ontwikkelingsbeurs en Stipendium Compositie komen te vervallen. De werkbeurzen blijven bestaan.

Tevens worden er volgend jaar drie nieuwe subsidies geïntroduceerd, te weten:
• Subsidie nieuwe makers: biedt mogelijkheden voor beginnende, talentvolle makers om zich in een langer lopend traject te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals. Aanvragen zullen in twee ronden bekend worden gemaakt. De sluitingsdata zijn in het voorjaar en najaar 2013. Precieze data zijn nog niet bekend;
• Subsidie collectieve internationale promotie: bedoeld om zichtbaarheid van en vraag naar Nederlandse podiumkunsten te vergroten. Het gaat hierbij om één- en tweejarige programma's voor één of meer genres of disciplines, die het belang van individuele instellingen overstijgen. Aanvragen kunnen eenmaal per jaar worden ingediend. De deadline is 5 maart 2013;
• Subsidie presentaties in het buitenland: bedoeld voor presentaties van Nederlandse podiumkunsten op uitnodiging van belangwekkende buitenlandse festivals en podia. Voor 2013 zijn vier deadlines vastgesteld: 9 april, 18 juni, 3 september en 5 november.
Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst.

Terug naar overzicht