Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
25

Transportsector presenteert plan werkgelegenheid

De transportsector heeft als eerste overeenstemming bereikt over een sectorplan met maatregelen voor de komende twee jaar. Het plan van de transportsector zet vooral in op vakmanschap. Meer dan tweeduizend jongeren worden de komende jaren opgeleid en kunnen na een tweejarige opleiding aan de slag bij een onderneming in deze sector. Daarnaast wordt het vakmanschap van werkloze chauffeurs op peil gehouden.

In het Sociaal Akkoord is in totaal € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor plannen die de werkgelegenheid stimuleren of behouden en problemen op de arbeidsmarkt oplossen. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Transport en Logistiek gaan hun afspraken nu omzetten in een formele aanvraag. Bij goedkeuring draagt de overheid € 20 miljoen bij aan het plan en zal de sector vanuit hun gezamenlijke opleidings- en ontwikkelingsfonds SOOB, de overige € 20 miljoen voor zijn rekening nemen.

Doel van de Regeling cofinanciering sectorplannen is het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door middel van (inter)sectoraal maatwerk. De subsidie wordt verstrekt voor een sectorplan dat een analyse bevat van de sectorale, regionale of intersectorale situatie en problematiek, met een daaruit voortvloeiende cofinancieringsaanvraag. Vanuit een sector kunnen meerdere plannen worden ingediend. Vanaf 1 oktober van dit jaar kunnen de plannen worden ingediend. Het budget voor deze eerste openstelling, die loopt tot en met 31 december 2013, is € 200 miljoen.

Terug naar overzicht