Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
25

Subsidie herbestemming monumenten opent binnenkort: € 3,4 miljoen beschikbaar

Vanaf 1 oktober kunnen eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met een cultuurhistorische waarde weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten. De regeling staat open voor zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als voor gebouwen met een door de gemeente erkende cultuurhistorische waarde.

Voor deze regeling wordt jaarlijks € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiervan is € 1,7 miljoen bestemd voor haalbaarheidsonderzoeken en € 700.000 voor het wind- en waterdicht maken van monumenten. Dit jaar komt het geld, dat in het voorgaande jaar niet is opgegaan bij het budget van onderzoek daar nog bij. Voor onderzoek is voor deze periode in totaal € 2.649.156 beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2013.

Terug naar overzicht