Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
25

Scholen geen aanvrager meer bij ESF Actie C

In het nieuwe ESF programma, dat in 2014 van start gaat, kunnen VSO- en Praktijkscholen niet meer zelfstandig subsidie aanvragen. In deze nieuwe periode wordt per arbeidsmarktregio 30% van het budget geoormerkt voor (ex)leerlingen van VSO- en Praktijkscholen. De subsidie voor deze doelgroep gaat dus via de arbeidsmarktregio lopen.
Hier is voor gekozen omdat de Arbeidsmarktregio’s een coördinerende taak hebben op het gebied van arbeidsparticipatie en -integratie. Het ministerie van SZW verwacht dat dit gebeurt in afstemming en samenspraak met het onderwijsveld in de regio.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt ingezet om mensen te helpen die lastig zelfstandig een baan kunnen vinden. Tevens kunnen door de minister erkende O&O-fondsen voor bedrijven en instanties subsidie aanvragen om werknemers scholing te laten volgen. Daardoor kunnen zij zich gemakkelijker aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt en zo hun arbeidsmarktpositie verbeteren.
Actie C is gericht op scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en heeft tot doel leerlingen die staan ingeschreven bij een school of die in de periode van 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de start van het project ingeschreven hebben gestaan, voor te bereiden op of toe te geleiden naar een functie op de reguliere arbeidsmarkt, dan wel beschermde arbeidsmarkt, of toe te geleiden naar een vervolgopleiding op MBO-1 niveau of naar het Beroepsbegeleidend onderwijs.

Terug naar overzicht