Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
25

Noord-Brabant wijzigt subsidie economie en innovatie

Noord-Brabant heeft de Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling economie en innovatie gepubliceerd. Voortaan komen ook projecten in de biobased economy in aanmerking voor een garantstelling van de provincie. Aan de bestaande subsidieregeling worden drie paragrafen toegevoegd:
• Biobased economy - Campusfaciliteiten. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten, gericht op het verder ontwikkelen van een campus. Aanvragen kunnen worden ingediend van 26 september 2013 tot en met 31 december 2018. Het subsidieplafond voor de totale periode bedraagt € 1.175.000;
• Biobased economy - Demonstratiefabrieken. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten, gericht op het realiseren van nieuwe productieprocessen binnen een bestaande of nieuwe demonstratiefabriek. Aanvragen kunnen worden ingediend van 26 september 2013 tot en met 31 december 2018. Het subsidieplafond voor de totale periode bedraagt € 2.750.000;
• Biobased economy - Warmtenet. Subsidie kan worden verstrekt voor de aanleg van een warmtenet of de uitbreiding van een bestaand warmtenet. Aanvragen kunnen worden ingediend van 26 september 2013 tot en met 30 juni 2017. Het subsidieplafond voor de totale periode bedraagt € 1.975.000.

Subsidie voor Campusfaciliteiten en Demonstratiefabrieken wordt niet verstrekt, indien het bedrag minder dan € 125.000 bedraagt. Voor Warmtenet geldt een minimaal bedrag van € 150.000. Zie voor meer informatie de Wijzigingsregeling in het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht