Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
25

Mensenrechtenfonds 2014-2017 gepubliceerd

De Ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben het Mensenrechtenfonds 2014-2017 gepubliceerd. Het subsidieplafond voor deze tender bedraagt € 17 miljoen. Subsidieaanvragen mogen minimaal € 500.000 en maximaal € 2 miljoen bedragen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 augustus 2013, 12.00 uur (Nederlandse tijd). De deadline voor het indienen van vragen is maandag 5 augustus 2013. De vragen zullen uiterlijk op 13 augustus 2013 worden beantwoord.

Activiteiten zullen zich hoofdzakelijk moeten richten op de thema’s:
• Bescherming en ondersteuning van mensenrechtenverdedigers;
• Gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) (gericht op politieke participatie en het bestrijden van geweld tegen vrouwen);
• Gelijke rechten voor vrouwen (gericht op politieke participatie en het bestrijden van geweld tegen vrouwen).

En daarnaast op de overige thema's:
• Tegengaan van de ernstigste mensenrechtenschendingen (doodstraf en marteling);
• Bevordering van vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid;
• Bevordering van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging;
• Mensenrechten en ontwikkeling;
• Mensenrechten en bedrijfsleven inclusief kinderarbeid.

De subsidies zijn bedoeld voor programma’s van zelfstandige Nederlandse of internationale maatschappelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid, zonder winstoogmerk, die op resultaatgerichte wijze werken aan de bescherming en bevordering van mensenrechten. De landenkeuze is gebaseerd op diverse criteria, zoals de ernst van de mensenrechtensituatie op de genoemde prioriteiten, kansen in transitielanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (MENA-regio), en effectiviteit van de inzet van de Mensenrechtenfonds(MRF-)middelen. Zie voor meer informatie het Besluit MRF 2014-2017 en het Aanvraagstramien MRF 2014-2017.

Terug naar overzicht