Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
25

Beleidsregels Subsidie Transitiefaciliteit gepubliceerd

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft Beleidsregels Subsidie Transitiefaciliteit gepubliceerd. Met deze regeling worden activiteiten binnen de Transitiefaciliteit ondersteund voor zover het subsidieverstrekking met ODA-middelen betreft. TF richt zich op de transitielanden Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.
 
De faciliteit biedt in de eerste plaats ondersteuning aan projecten die zijn gericht op kennisoverdracht en -uitwisseling, capaciteitsversterking en human resources development binnen de prioriteitssectoren die per transitieland zijn vastgesteld:
• voor Colombia zijn de prioritaire sectoren: agro, inclusief biobased economy, klimaat-adaptatie en groene technologie, water, gezondheid; logistiek, energie;
• voor Vietnam: agro; water, energie, maritieme industrie, logistiek, financiën;
• voor Zuid-Afrika: water, transport en logistiek, duurzame energie, agro. 
In bijzondere gevallen kunnen ook projecten in andere sectoren worden ondersteund.

De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend door een samenwerkingsverband dat bestaat uit ten minste twee Nederlandse partijen, waarvan bij voorkeur ten minste één onderneming. De subsidie wordt aangevraagd door één van de deelnemers in het samenwerkingsverband, de penvoerder, die rechtspersoonlijkheid heeft. Daarnaast levert ten minste één partij uit het transitieland een aantoonbare bijdrage aan de uitvoering van het project. De partij uit het transitieland kan deel uitmaken van het subsidie ontvangende samenwerkingsverband, maar dat is niet verplicht. Deze partij kan ook een zelfstandige bijdrage aan de uitvoering van het project leveren door middel van inzet van financiële middelen of in kind (inzet van personeel, gebouwen, apparatuur e.d.).
Indien de aanvrager aannemelijk maakt dat een samenwerkingsverband niet opportuun is, kan de aanvraag door één Nederlandse partij met rechtspersoonlijkheid worden ingediend. Wel dient ook in dat geval een partij uit het transitieland een aantoonbare bijdrage aan de uitvoering van het project te leveren.

De bijdrage voor een onderneming is maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Voor overige aanvragers is dit maximaal 80% van de subsidiabele kosten. De maximale bijdrage per project is € 450.000.

Voor de non-ODA-middelen bestaat de mogelijkheid van subsidie onder de Subsidieregeling internationaal excelleren, zie hiervoor bij KEZ SIE Transitiefaciliteit.

Terug naar overzicht