Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
25

Overijssel maakt subsidieplafonds bekend

De provincie Overijssel heeft voor 2013 nieuwe subsidieplafonds vastgesteld op basis van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011. Met dit uitvoeringsbesluit kan de provincie subsidie verstrekken op verschillende gebieden, zoals zorg, cultuur, wonen, innovatie, verkeer, vervoer en milieu. De regeling is opgebouwd uit hoofdstukken, die nader worden onderverdeeld in paragrafen. Er zijn subsidieplafonds vastgesteld voor:
• Hoofdstuk 3, Zorg en gezondheid, paragraaf 3.2 Ondersteuning uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning: € 2.218.316;
• Hoofdstuk 4, Cultuur, sport en vrije tijd:
- paragraaf 4.5 Productiefonds Overijssel: € 200.000 voor de tweede tender (1 augustus tot en met 1 oktober 2013),
- paragraaf 4.18 Cultuurparticipatie: € 300.000 voor aanvragen, die kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 1 april en € 0 voor aanvragen, die kunnen worden ingediend van 1 augustus tot en met 1 oktober;
• Hoofdstuk 9, Landbouw, natuur en landschap, paragraaf 9.7 Innovatie in het agrocluster (pMJP 1.2.1), onderdeel kennisvouchers: € 325.000.

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, gelden voor elke paragraaf andere criteria. Zie voor meer informatie de afzonderlijke regelingen.

Terug naar overzicht