Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
25

Noordelijke provincies stellen NIOF 2013 en derde tender Transitie II en Pieken vast

Provinciale Staten van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben op 24 april de verordeningen 'NIOF 2013' en 'Transitie II en Pieken' goedgekeurd. Op basis daarvan zal het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op 1 juni 2013 twee nieuwe subsidies openstellen. 

In NIOF 2013 is een nieuw onderdeel opgenomen: verhoging inzetbaarheid werknemers. Hiermee kunnen ondernemers sociale innovatie stimuleren. Het onderdeel biedt de volgende twee mogelijkheden:
• het laten uitvoeren van een employabilityscan en de direct daarbij horende begeleidingsactiviteiten;
• het opstellen van een ontwikkelingsplan om het beste uit uw medewerkers te halen en de direct daarbij horende begeleidingsactiviteiten.
Daarnaast blijft het mogelijk om een bijdrage in de advieskosten door een externe adviseur en een vergoeding voor deelname aan buitenlandse beurzen aan te vragen. Het budget voor NIOF 2013 bedraagt € 8 miljoen.

Voor de derde tender van de verordening Transitie II en Pieken is budget beschikbaar voor de speerpuntsectoren Energie, Watertechnologie, Agribusiness, Sensortechnologie en Life Science. De verwachte sluitingsdatum van deze tender is 30 augustus 2013. Het budget voor de derde tender is € 10 miljoen.

De Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit heeft als doel de subsidiëring van strategische activiteiten van bepaalde categorieën ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe op het gebied van innoveren, marktverkenning, haalbaarheidsonderzoeken en marketingplannen, teneinde de marktsector in Noord-Nederland te versterken.

Met de Verordening Transitie II en Pieken wordt subsidie verstrekt voor activiteiten en projecten binnen de volgende thema's: Energie, Watertechnologie, Sensortechnologie, Agribusiness, Life Science en Toerisme. Deze verordening is een voortzetting van het Koers Noord 2007-2010 en het Pieken in de Delta programma.

Terug naar overzicht