Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
25

Nieuwe subsidie jeugdzorg Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe subsidieregeling Jeugdzorg vastgesteld. De regeling treedt in werking op 1 mei 2013. De huidige subsidieregeling Jeugdzorg Zuid-Holland, zoals vastgesteld in 2012, komt te vervallen.

Het doel van de Subsidieregeling Jeugdzorg Zuid-Holland is het stimuleren van projecten op het gebied van jeugdzorg. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen boekjaarsubsidies (structurele subsidie) en projectsubsidies (incidentele subsidie). Aanvragen voor zowel boekjaar- als projectsubsidies kunnen doorlopend worden ingediend, doch uiterlijk 1 juni volgend op het boekjaar waarvoor subsidie is verleend.
Er zijn nog geen subsidieplafonds bekendgemaakt.

Terug naar overzicht