Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
25

Nieuwe oproep voor Europees programma leven lang leren (LLL)

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd in het kader van het programma Een leven lang leren (LLL): Uitvoering van de Europese strategische doelstellingen op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) (samenwerking met belanghebbenden, experimenten en innovaties): EACEA/04/13. Aanvragen voor de oproep kunnen tot en met 16 september 2013 worden ingediend.

De doelstelling van de oproep is:
de Europese beleidssamenwerking bevorderen om — door middel van ET 2020 — landen te ondersteunen bij hun inspanningen om aan de doelstellingen van Europa 2020 te voldoen zoals uiteengezet in de jaarlijkse groeianalyse 2013 en de mededeling over een andere kijk op onderwijs, met name: ontwikkelen van vaardigheden ten behoeve van groei en concurrentievermogen, vergroten van de inzetbaarheid van jongeren en verminderen van voortijdig schoolverlaten binnen een kader waarin voorrang wordt gegeven aan doelmatige investeringen in onderwijs en opleiding door:
• ondersteuning van voorlichting en institutioneel engagement, coördinatie en samenwerking met alle belanghebbenden ter bevordering van met name vaardigheden voor groei en concurrentievermogen en de inzetbaarheid van jongeren (deel A);
• ondersteuning van het ontwikkelen, testen en evalueren, door middel van veldproeven, van innoverende beleidsoplossingen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen (deel B).

Het totale budget bedraagt € 4 miljoen. De maximale subsidie is € 120.000 per project voor A en € 800.000 per project voor B. Voor meer informatie over de oproep klik hier.

Het doel van het programma Een Leven Lang Leren is ertoe bij te dragen dat de Gemeenschap door middel van een leven lang leren een geavanceerde kennismaatschappij met duurzame economische groei, meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang wordt, die tegelijkertijd met het oog op de komende generaties voor een goede bescherming van het milieu zorgt. Het programma beoogt in het bijzonder de onderlinge uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen de onderwijs- en opleidingsstelsels in de Gemeenschap te bevorderen, zodat deze tot een kwaliteitsreferentie op wereldniveau worden gemaakt.

Terug naar overzicht