Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
25

Gelderland wijzigt verordening Betuwse bloem

Op 17 januari 2013 is de Verordening leningverstrekking Betuwse Bloem 2012 in werking getreden. Met deze verordening kunnen leningen worden verstrekt voor innovaties in de land- en tuinbouw, binnen het werkgebied van de Betuwse Bloem. Dit is het Gelderse grondgebied tussen Rijn en Maas. Voor deze verordening stelde de provincie onlangs een nieuw subsidieplafond vast van € 1,8 miljoen.
Inmiddels is de regeling inhoudelijk ook op twee punten gewijzigd. De rente over de lening is vastgesteld op 5%. Verder is als opmerking toegevoegd, dat de aanvraag voorzien moet zijn van een bankverklaring of een ander schriftelijk document, waaruit blijkt, dat de aanvrager in staat is, zorg te kunnen dragen voor de resterende financiering.

Terug naar overzicht