Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
25

Gelderland wijzigt subsidieplafond natuurbeheer voor 2013

De provincie Gelderland heeft het subsidieplafond voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer buiten natuurterreinen gewijzigd. Voor het subonderdeel Collectief agrarisch natuurbeheer is voor 2013 een bedrag van € 1,7 miljoen beschikbaar voor:
• de agrarische beheertypen met de aanduiding A01.01,
• toeslag ruige stalmest, mits deze niet wordt aangevraagd voor terreinen waarop het beheerpakket A01.01.04a (grasland met legselbeheer) is afgesloten. 
• toeslag lastminutebeheer.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer buiten natuurterreinen is één van de onderdelen van de subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL).

Terug naar overzicht