Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
25

Nieuwe regeling collectief particulier opdrachtgeverschap in Noord-Brabant

Vanaf 1 april 2013 is er in Noord-Brabant een nieuwe subsidieregeling voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) van kracht. CPO is een vorm van woningbouwontwikkeling, waarbij particulieren in groepsverband hun bouwkavel met woonbestemming kopen of in erfpacht verwerven, om zo met maximale invloed hun woning te laten ontwerpen en bouwen voor eigen gebruik.

Aanvragen kunnen worden ingediend door CPO -verenigingen, tot en met 30 juni 2015. Het subsidieplafond voor de totale periode bedraagt € 2.552.000, waarbij de subsidie maximaal € 4.000 per te realiseren koopwoning is, met een maximum van € 200.000 per CPO-project. De Subsidieregeling collectief particulier opdrachtgeverschap is de opvolger van de Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap, die per 1 april 2013 wordt ingetrokken.

Terug naar overzicht