Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
25

Nieuwe oproep Jeugd In Actie gepubliceerd

De Europese Unie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd van het programma Jeugd in Actie. Het gaat om de oproep EACEA/11/2013: Actie 4.5 - Ondersteuning van voorlichtingsactiviteiten voor jongeren, jongerenwerkers en personen die werkzaam zijn bij jongerenorganisaties.

Het budget voor deze oproep is vastgesteld op € 2.040.000. Er zijn drie plafonds vastgesteld:
• € 120.000 voor Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk;
• € 60.000 voor België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Zweden; 
• € 30.000 voor Luxemburg en Malta.

Het subsidiebedrag mag niet meer dan 80% van de subsidiabele kosten bedragen. Aanvragen kunnen tot en met 27 juni 2013 worden ingediend. Voor meer informatie over de oproep klik hier.

Het programma Jeugd in Actie geeft subsidie en ondersteuning aan Europese projecten voor jongeren. Jongeren, organisaties, jongerenwerkers en jongerenbeleidsmakers kunnen bij Jeugd in Actie subsidie aanvragen voor internationale buitenschoolse projecten voor jongeren in de leeftijd van van dertien tot dertig jaar. Doel van het programma is de actieve betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij en bij Europa te vergroten. Jongeren leren open te staan voor andere culturen en vergroten hun persoonlijke vaardigheden.

Terug naar overzicht