Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
25

Friese Waddengemeenten starten toeristisch programma

De Friese Waddengemeenten, eilanden, kustgemeenten en de provincie Fryslân, hebben een eerste stap gezet op weg naar een Toeristisch Programma Friese Wadden. De verschillende overheden hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Het nieuwe programma heeft als doel het versterken van de toeristische recreatieve sector in de Waddengemeenten. Hierbij zal gekeken worden, hoe kust- en eilandgemeenten elkaar kunnen versterken en samen op kunnen trekken. Het Werelderfgoed Waddenzee speelt hierin een belangrijke rol. 

In 2020 moeten de omzet en werkgelegenheid op de Waddeneilanden minimaal gelijk zijn gebleven aan hun topjaar. Voor de kustgemeenten aan de vaste wal wordt een groei van 20% nagestreefd. Daarnaast is het doel dat de Wadden de meest duurzame vakantiebestemming van Nederland wordt. Ook wordt er gewerkt aan een ultieme vakantiebeleving. Goede informatievoorziening, gastvrijheid en de samenwerking tussen toeristische ondernemers kunnen hier aan bijdragen. 

Eind april zijn de projecten bekend en is het toeristisch programma klaar. Na vaststelling van het geheel start de uitvoering naar verwachting in het najaar van 2013.

Terug naar overzicht