Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
24

Zeeland publiceert Openstelling subsidie natuur en landschapsbeheer 2014

De provincie Zeeland heeft de Openstelling van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014 gepubliceerd. In deze openstelling zijn subsidieplafonds, aanvraagperioden, tarieven voor het begrotingsjaar 2014 en nadere bepalingen vastgesteld voor onder andere de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (SVNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) Zeeland.

De SVNL 2014 bestaat uit de onderdelen Natuur- en landschapsbeheer, Collectief  agrarisch natuur- en landschapsbeheer, Probleemgebiedensubsidie ontkoppeld en Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer.
Voor Probleemgebiedensubsidie is voor 2014 geen subsidieplafond van toepassing. Voor de overige onderdelen zijn de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

• Natuur- en landschapsbeheer: onderdeel continuïteit natuurbeheer en monitoring binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders met meer dan 75 hectare:
- € 2 miljoen voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS,  
- € 0 voor terreinen welke zijn gelegen buiten de EHS; 
• Natuur- en landschapsbeheer: onderdeel continuïteit natuurbeheer en monitoring binnen natuurterreinen voor niet- gecertificeerde beheerders met minder dan 75 hectare in beheer:
- € 200.000 voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS,
- € 0 voor terreinen welke zijn gelegen buiten de EHS.

Het subsidieplafond voor het onderdeel nieuwe aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer en monitoring binnen natuurbeheer voor niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 hectare in beheer vastgesteld op € 0.   

Voor de onderdelen Collectief agrarisch natuurbeheer en Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer zijn subsidieplafonds van elk € 1 vastgesteld. Het subsidieplafond voor Collectief agrarisch natuurbeheer is alleen beschikbaar voor het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2010 en 31 december 2014. 

Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Zeeland (SKNL) wordt voor 2014 € 75.000 ter beschikking gesteld voor eenmalige investeringen en € 1 voor functieverandering. De subsidie is uitsluitend bestemd voor het gebied Prinsenhoeve, kadastraal perceel Westerschouwen.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie of bij de Dienst Regelingen in Assen. Dit verschilt per onderdeel. Aanvragen voor SKNL subsidie in 2013 kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2013, bij de Dienst Regelingen. Aanvragen voor SVNL, onderdelen uitvoeringsovereenkomst natuurbeheer, natuurbeheer en agrarisch beheer kunnen worden ingediend vanaf 15 november tot en met 31 december 2013, bij de provincie Zeeland. Aanvragen voor SKNL in 2014, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap en monitoring kunnen worden ingediend bij de provincie. Aanvragen voor SVNL, onderdeel probleemgebiedensubsidie kunnen worden ingediend van 1 april 2014 tot en met 15 mei 2014 bij de Dienst Regelingen.

Terug naar overzicht