Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
24

Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013 gepubliceerd

Het UWV verstrekt met de 'Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013' subsidie voor het verrichten van onderzoek in het belang van arbeidsintegratie van personen met een structurele functionele beperking. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om subsidierondes uit te schrijven.

Voor elke subsidieronde bepaalt Kenniscentrum UWV één of meer maatschappelijk relevante vraagstellingen die betrekking hebben op een actueel thema rondom werk en re-integratie van personen met een zogeheten ‘structurele functionele beperking’. Na publicatie van de subsidieronde in de Staatscourant en op de website van UWV, kunnen onderzoeksinstellingen en -organisaties een subsidieaanvraag indienen die betrekking heeft op (een deel van) de vraagstelling van de subsidieronde.

Het onderzoeksproject is maatschappelijk relevant en voor meerdere partijen binnen het krachtenveld van de sociale zekerheid van belang. De kennis die wordt opgedaan in het onderzoeksproject moet overdraagbaar zijn aan maatschappelijke organisaties op het terrein van de sociale zekerheid.

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van alle personele en materiële kosten die voor het project moeten worden gemaakt vanaf het moment dat de subsidie is toegekend, inclusief de kosten voor een controleverklaring (indien van toepassing). Voorbereidingskosten en andere kosten die gemaakt zijn voordat de subsidie is toegekend, zijn niet subsidiabel.

Op dit moment staan er geen subsidierondes open.

Terug naar overzicht