Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
24

Subsidieplafond 2013 Regels Gelderland Sport vastgesteld

Met de Regels Gelderland Sport 2012 kan de provincie Gelderland subsidie verstrekken voor activiteiten, die bijdragen aan de uitvoering van Gelderland sportland: Programma 2010-2016 (PS 2010-510), voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de thema's Vitale samenleving, Excellente prestaties of Economische impact. Voor 2013 zijn de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
• € 1.670.000, voor het totale thema Vitale samenleving (paragrafen Sportieve bewegingsruimte, Actieve senioren, Sport en gezondheid bij jeugd, Sport en gezondheid bij personen met
een lage sociaaleconomische status en Sport en gezondheid bij mensen met
een functiebeperking);
• voor het thema Excellente prestaties:
- € 60.000 voor de paragraaf Talentontwikkeling,
- € 6.400.000 voor de paragraaf Accommodaties;
• voor het thema Economische impact:
- € 920.000 voor de paragrafen Topsportevenementen  en Regionale breedtesportevenementen,
- €
250.000 voor de paragrafen Kennis en innovatie en Vitale bedrijven, vitale werknemers.

De criteria waaraan moet worden voldaan en de doelgroep verschillen per hoofdstuk en / of paragraaf. Zie hiervoor de afzonderlijke regelingen. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Terug naar overzicht