Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
24

Deadline aanvragen tot € 10.000 bij DELA Fonds: 31 augustus 2013

Stichting DELA Fonds is een fonds voor goede doelen dat in 2007 door de coöperatie DELA is opgericht. De stichting richt zich op de zorg 'voor elkaar'. Het fonds geeft vooral financiële steun aan initiatieven die gericht zijn op zingeving, het behouden of vormgeven van tradities en rituelen, het doorgeven van levensverhalen en het stimuleren van het vermogen om te herinneren. Daarnaast kan subsidie worden verstrekt voor wetenschappelijk onderzoek en opleidingskosten.

De bijdrage uit het fonds varieert van € 100 tot € 10.000. Aanvragen tot € 1.000 kunnen doorlopend worden ingediend. De ontvanger krijgt binnen vijf dagen bericht of hij / zij voor een bijdrage in aanmerking komt. Bij aanvragen tot € 10.000 beslist de Raad van Toewijzing of het project een bijdrage uit het fonds ontvangt. De eerstvolgende vergadering van de Raad is op 24 september. De deadline voor het indienen van aanvragen is 31 augustus 2013. De aanvrager dient verzekerd of werkzaam te zijn bij DELA.

Terug naar overzicht